GIẢI PHÁP - CÔNG NGHỆ

CV 1545 051121 CATTT hướng dẫn sử dụng an toàn phần mềm dạy học trực tuyến
Ngày đăng 10/11/2021 | 4:43 PM

Thực hiện Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 03/9/2021 về việc đẩy mạnh triển khai các nhiệm vụ, giải pháp tổ chức dạy học an toàn, bảo đảm chương trình và mục tiêu chất lượng giáo dục, đào tạo ứng phó với đại dịch COVID-19, Cục An toàn thông tin đã phối hợp với đơn vị chức năng của Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng, hoàn thiện tài liệu Hướng dẫn sử dụng an toàn các phần mềm, công cụ dạy, học trực tuyến.

  Thực hiện Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 03/9/2021 về việc đẩy mạnh triển khai các nhiệm vụ, giải pháp tổ chức dạy học an toàn, bảo đảm chương trình và mục tiêu chất lượng giáo dục, đào tạo ứng phó với đại dịch COVID-19, Cục An toàn thông tin đã phối hợp với đơn vị chức năng của Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng, hoàn thiện tài liệu Hướng dẫn sử dụng an toàn các phần mềm, công cụ dạy, học trực tuyến.

 

 Chi tiết xem tại đây

 

 - Bản mềm tài liệu hướng dẫn có thể tải về từ Cổng không gian mạng quốc gia tại địa chỉ https://khonggianmang.vn. Hoặc tải tại đây