TÀI LIỆU

Tài liệu Hướng dẫn bảo đảm an toàn thông tin cho hệ thống thư điện tử của cơ quan, tổ chức Nhà nước
Ngày đăng 04/03/2019 | 10:39 AM  | View count: 108

theo Công văn số 430/BTTTT-CATTT ngày 09 tháng 02 năm 2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông

Tài liệu Hướng dẫn bảo đảm an toàn thông tin cho hệ thống thư điện tử của cơ quan, tổ chức Nhà nước (Kèm theo Công văn số 430/BTTTT-CATTT ngày 09 tháng 02 năm 2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông)
 
Để xem toàn văn tài liệu, vui lòng  bấm vào đây