TIN TỨC - SỰ KIỆN

Đề xuất giao thức xác thực an toàn trong mạng IoT dựa trên hai giao thức 3PKD và SIGMA
Ngày đăng 04/03/2019 | 9:57 AM

Công nghệ IoT (Internet of Things) và truyền thông giữa máy với máy (M2M) là các yếu tố quan trọng trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, kết nối con người, máy móc và sản phẩm trong toàn bộ chuỗi cung ứng từ sản xuất đến quản lý. Không giống như mạng máy tính........

Công nghệ IoT (Internet of Things) và truyền thông giữa máy với máy (M2M) là các yếu tố quan trọng trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, kết nối con người, máy móc và sản phẩm trong toàn bộ chuỗi cung ứng từ sản xuất đến quản lý. Không giống như mạng máy tính, nơi mà kẻ tấn công thường đe dọa đến tính toàn vẹn thông tin, bảo mật, hoặc khả năng sẵn sàng, các cuộc tấn công vào nhà máy thông minh có thể gây thiệt hại lớn về vật chất, đe dọa tính mạng con người, làm cho chất lượng hoặc sản phẩm cuối cùng bị ảnh hưởng hoặc làm tăng sử dụng tài nguyên. Bên cạnh đó, tuổi thọ của các thiết bị hoạt động trong môi trường sản xuất thường trải qua nhiều thập kỷ và không phải lúc nào cũng có thể thay thế hoàn toàn thiết bị cũ bằng những công nghệ mới nhất. Do đó, các giải pháp đảm bảo an toàn mới cần đáp ứng cả cho công nghệ sản xuất hiện đại và các hệ thống cũ. Vì  xác thực là nền tảng cho việc cung cấp khả năng bảo mật hiệu quả nên đã có một số lược đồ xác thực đề xuất để đảm bảo an toàn trong các ứng dụng IoT và M2M.

Trong bài báo này, chúng tôi phân tích tính năng an toàn thông tin trong giao thức xác thực của nhóm tác giả Esfahani và đề xuất một lược đồ xác thực an toàn và hiệu quả để xác thực các thiết bị có tài nguyên hạn chế nhằm đảm bảo tích hợp an toàn vào các giải pháp IoT trong các hệ thống sản xuất. Một số ký hiệu được sử dụng trong bài gồm: PNRG() hàm tạo số giả ngẫu nhiên, {..} thông điệp, H() hàm băm, Id định danh thiết bị, aId  bí danh thiết bị, sId bí danh phiên, K khóa mã, sK  khóa phiên, Ver() hàm kiểm tra tham số, prf(k,s) hàm tạo số giả ngẫu nhiên với khóa k và sEnc() hàm mã hóa….
 
Xem toàn bộ bài báo  tại đây.

 

Nguyễn Đào Trường, Hoàng Văn Quân, Nguyễn Đức Tâm