TIN TỨC - SỰ KIỆN

Công văn số 1851 /THH-CPĐT ngày 11/10/2021 của Cục tin học hóa về việc hướng dẫn dịch chuyển hệ thống thông tin hiện có lên điện toán đám mây
Ngày đăng 18/10/2021 | 5:40 PM

Công văn số 1851 /THH-CPĐT ngày 11/10/2021 của Cục tin học hóa về việc hướng dẫn dịch chuyển hệ thống thông tin hiện có lên điện toán đám mây

Xem chi tiết tại đây